Topp utbytteaksjer for april 2023 (2023)

Denne månedens ledertavleDeleAksjer består av latinamerikanske olje- og gasselskaper som Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras (PBR) og Ecopetrol SA (CE) og det israelske rederiet ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM).

Hovedkonklusjoner

 • Utbytteaksjer er aksjer i selskaper som regelmessig betaler aksjonærene en prosentandel av inntjeningen.
 • Utbytte utbetales vanligvis kvartalsvis, men kan også utbetales halvårlig eller årlig.
 • Utbytte er prosentandelen som sammenligner årlig utbyttestørrelse med aksjekurs.
 • Utbytteavkastningen endres etter hvert som aksjekursene stiger og faller.
 • Selv om det er viktig å vite utbytteavkastningen, er det viktig å undersøke ytterligere informasjon om et selskap før du investerer i det.

Selskaper som betaler utbytte er vanligvis veletablerte, med stabil inntjening og en historie med å returnere noen av dem til aksjonærene i form av kontanter eller ekstra aksjer. Et nyttig mål for å vurdere bærekraften til et selskaps utbyttebetalinger erUtbetalingssats for utbytte(DPR), som måler totalt utbytte delt påflytende resultat. Den forteller investorene hvor mye av selskapets nettoinntekt som vil bli utbetalt til aksjonærene i form av utbytte, kontra hvor mye selskapet holder tilbake for å investere i fortsatt vekst.

Hvis forholdet overstiger 100 % eller er negativt (som betyr at nettoinntekten er negativ), kan selskapet låne for å betale utbytte. I disse tilfellene er det relativt høyere risiko for at utbytte kuttes. Mens utbytteaksjer er kjent for regelmessigheten i utbetalingene, kan de trimmes for å spare penger i tøffe tider.

Utbytteaksjer, målt ved S&P 500 Dividend Aristocrats-indeksen er ned 8 % det siste året, sammenlignet med Russell 1000-indeksens nedgang på 15 %.

Nedenfor undersøker vi de 5 beste utbytteaksjene på amerikanske eller kanadiske børserForward Dividend Yield, unntatt selskaper med negative utbetalingsforhold eller større enn 100 %.

Disse markedsytelsestallene er per 28. mars, og all statistikk nedenfor er per 27. mars 2023.

Petroleo Brasileiro SA Petrobras (PBR)

 • Terminutbytteinntekter: 75,9 %
 • Betalingsgrad: 102,9 %
 • Pris: $10,00
 • Markedsverdi: 65,2 milliarder dollar
 • 1 års totalavkastning: 15,2 %

Petróleo Brasileiro, kjent som Petrobras, er et brasiliansk olje- og naturgassselskap. Det er en av de største olje- og gassprodusentene i verden og et av de største børsnoterte selskapene i Latin-Amerika. Den utforsker, produserer, raffinerer og markedsfører olje og derivater, med et spesielt fokus på leting på dypt og ultradypt vann.I januar utnevnte Petrobras styre Jean Paul Terra Prates som direktør og administrerende direktør.

ZIM Integrated Shipping Services GmbH (ZIM)

 • Terminutbytteinntekter: 72,5 %
 • Utbetalingsgrad: 71,5 %
 • Pris: 23,37 $
 • Markedsverdi: 2,8 milliarder dollar
 • 1 års totalavkastning: -57,1 %

ZIM er et israelsk frakt- og logistikktjenesteselskap. Den driver en flåte av skip og leverer multimodale tjenester, lasthåndtering, ratestyring og andre relaterte tjenester. ZIMs utbytte for fjerde kvartal på $6,40 per aksje vil bli utbetalt 3. april til rekordhøye aksjonærer 24. mars 2023.

Ecopetrol SA (CE)

 • Terminutbytteinntekter: 32,4 %
 • Utbetalingsgrad: 42,0 %
 • Pris: 10,22 $
 • Markedsverdi: 21,0 milliarder dollar
 • 1 års totalavkastning: -34,1 %

Ecopetrol er et statseid selskap for leting og produksjon av hydrokarboner og det største olje- og gasselskapet i Colombia. Republikken Colombia eier mer enn 88 % av Ecopetrols utestående aksjer.Selskapet kunngjorde i slutten av mars at styret hadde utnevnt Alberto Consuegra Granger til midlertidig administrerende direktør med virkning fra 1. april 2023. Granger etterfølger Felipe Bayón Pardo og vil forbli i den rollen inntil en permanent etterfølger er utpekt.

Parceiros CVR LP (UAN)

 • Terminutbytteinntekter: 27,9 %
 • Utbetalingsgrad: 71,4 %
 • Pris: $88,00
 • Markedsverdi: 0,9 milliarder dollar
 • Totalavkastning på 1 år: -19,1 %

CVR Partners er et datterselskap av CVR Energy Inc. (IVC), som produserer nitrogengjødsel og relaterte produkter. Selskapets utbytte for fjerde kvartal 2022 på $10,50 per felles enhet ble utbetalt 13. mars.

AP Möller-Maersk A/S (AMKBY)

 • Terminutbytteinntekter: 26,2 %
 • Utbetalingsgrad: 37,5 %
 • Pris: 11,82 $
 • Markedsverdi: 41,3 milliarder dollar
 • 1 års totalavkastning: -31,2 %

AP Møller-Mærsk A/S er et dansk konglomerat hovedsakelig aktivt innen maritim transport og handelslogistikk. Datterselskapet er Maerskverdens største rederimed et salg som nærmer seg 82 milliarder dollar i 2022.Selskapets policy er å returnere 30-50 % av netto overskudd til aksjonærene i form av et årlig utbytte, med tilleggsoverskudd som brukes til tilbakekjøp av aksjer og tilbakekjøp av aksjer.investeringer.

Høye utbytteavkastninger betyr ikke alltid at et selskap er i god økonomisk form. Før du investerer, sørg for å sjekke selskapenes økonomiske helse og vekstpotensial, samt deres utbytteavkastning.

3 beregninger for å analysere utbytteaksjer

Utbytte:Dette forholdet måler den årlige verdien av mottatt utbytte i forhold til markedsverdien per aksje av et verdipapir. Investorer beregnerutbytteavkastningDel årlig utbytte per aksje med gjeldende aksjekurs.

For eksempel, hvis selskapet XZY betaler et årlig utbytte på $10 til en gjeldende aksjekurs på $100, har det en utbytteavkastning på 10 % ($10 / $100 = 10%). De som leter etter aksjer med høy avkastning kan begynne søket etter obligasjoner med en delt avkastning over en viss prosentandel. Husk at det er mange andre faktorer i tillegg til utbytte som investorer bør vurdere før de investerer i en aksje.

Utbetalingsforhold:DPR måler hvor mye av et selskaps overskudd som utbetales til aksjonærene. Investorer beregner forholdet ved å dele totalt utbytte på nettoinntekt.

For eksempel, hvis selskapet XZY rapporterer en nettoinntekt på $50.000 og betaler $15.000 i årlig utbytte, vil det ha en 30% DRP ($15.000 / $50.000 = 30%). Det betyr at selskapet betaler ut 30 % av overskuddet til aksjonærene. Generelt sett anses et selskap som deler ut mindre enn 50 % av nettoinntekten i form av utbytte som stabilt og har potensial for bærekraftig langsiktig inntjeningsvekst.

Utbyttedekningsforhold:Dette forholdet måler hvor ofte et selskap kan betale utbytte til sine aksjonærer. Investorer beregner utbyttedekningsgraden ved å dele et selskaps årlige overskuddfortjeneste per aksje(EPS) for sitt årlige utbytte per aksje.

For eksempel, hvis selskapet XZY rapporterer en nettoinntekt på $10 millioner med et årlig utbytte på $2 millioner til aksjonærene, har det et utbyttedekningsforhold på 5 ganger ($10 millioner / $2 millioner). Vanligvis ser investorer på et høyere utbyttedekningsforhold som billigere.

Fordeler med utbytteaksjer

To hovedfordeler med å investere i utbytteaksjer er genereringen av enpassiv inntektog reinvestering av utbytte.

Passiv inntekt:Selskaper som betaler utbytte, utsteder dem vanligvis kvartalsvis, og skaper en pålitelig strøm av passiv inntekt som investorer kan bruke som de vil. Utbytte har også den ekstra fordelen at de tar igjen kurstap.

Reinvestering av utbytte:Investorer kan reinvestere utbyttet de mottar tilbake i selskapet for å kjøpe flere aksjer. Dette kallesReinvesteringsplan for utbytte(DRÅPER). Deltakelse i en DRIP lar investoren dra nytte av densammensatte avkastning– en strategi for langsiktig formueakkumulering.

Gjør din utbytteaksjeundersøkelse

En høy avkastning er bare ett av flere aspekter å vurdere når du investerer i utbytteaksjer. En avkastning over gjennomsnittet kan indikere problemer når et selskap med problemer betaler store utbytter for å tiltrekke seg investorer.

I tillegg til utbytteavkastningen, vær også oppmerksom på følgende data.

 • Utbetalingsforhold: Et utbetalingsforhold på 35 % til 55 % anses som sunt fordi et selskap som betaler ut opptil halvparten av fortjenesten som utbytte, sannsynligvis vil prestere godt og være bransjeledende. Det er viktig å understreke at det reinvesterer en god del av fortjenesten tilbake i seg selv for å vokse.
 • Utbytteøkning: En solid utbytteøkning er kjærkomne nyheter, da det indikerer at i gode økonomiske tider og dårlige tider har et selskap de økonomiske ressursene og ønsket om å fortsette å betale sine aksjonærer og øke beløpet det betaler.
 • Pålitelig inntekts- og inntektsvekst: Over tid, jo jevnere jo bedre. Det sporadiske uregelmessige resultatet hever kanskje ikke øyenbrynene, men alt annet kan tyde på at et selskap er i trøbbel.
 • Solide markedsandeler og konkurransefortrinn: kan hjelpe bedrifter til å forbli effektive. Slike fordeler kan inkludere åndsverk, avansert teknologi, høye adgangsbarrierer og et høyt anerkjent og respektert merke.

Hva er utbytteavkastningen?

Det er en prosentandel som representerer inntekten (via utbytte) et selskap betaler til investorer sammenlignet med aksjekursen. Utbytteavkastning er bare én beregning som kan hjelpe investorer med å avgjøre om et selskaps aksje kan være et godt tillegg til porteføljen deres.

Hvordan er utbetalingsforholdet relatert til utbytteavkastningen?

Mens utbytteavkastning sammenligner utbytteinntekt med aksjekurs, sammenligner utbetalingsforhold utbytteinntekter med selskapets inntekter. Med andre ord viser det investorene hvor mye et selskap betaler dem og hvor mye det holder for seg selv. Det kan gi en ide om hvilken avkastning investorer kan forvente i fremtiden. Et veldig høyt utbetalingsforhold – der selskapet betaler investorene mye mer enn det reinvesterer i seg selv – kan bety at det ikke er mye rom for utbyttevekst. Det kan signalisere at en bedrift er i trøbbel.

Hvilke selskaper betaler lengst utbytte?

Som kjent er følgende selskaper blant de som har betalt utbytte til sine aksjonærer i over 100 år: Coca-Cola, General Mills, Chubb, Colgate-Palmolive, Proctor & Gamble, Consolidated Edison, Eli Lilly og ExxonMobil.

Diplom

Utbytte sammenligner inntekten et selskap betaler til aksjonærene mot prisen på den aksjen. Det beregnes ved å dele det årlige utbyttebeløpet (inntektsbeløpet betalt over et år) med aksjekursen. Selv om et høyt utbytte kan være attraktivt, betyr det ikke nødvendigvis at en aksje er en smart investering.

Utbytte er et verktøy du kan bruke til å spore utbytteaksjer som potensielt er verdt å holde. For høye utbytteavkastninger kan tyde på at et selskap sliter. På samme måte kan selskaper med ekstremt høye utbetalingsrater signalisere fare for investorer.

Før du investerer pengene dine, bør du investere litt tid i å undersøke selskaper som er finansielt solide nok til å opprettholde og potensielt øke utbyttet og fortsette å tilby et attraktivt utbytte.

Kommentarene, meningene og analysen som er uttrykt her er kun for informasjonsformål og skal ikke tolkes som individuelle investeringsråd eller en anbefaling om å investere i verdipapirer eller å vedta en investeringsstrategi. Selv om vi mener at informasjonen gitt her er pålitelig, garanterer vi ikke at den er nøyaktig eller fullstendig. Synspunktene og strategiene beskrevet i innholdet vårt passer kanskje ikke for alle investorer. Fordi økonomiske og markedsmessige forhold endrer seg raskt, presenteres alle kommentarer, meninger og analyser i innholdet vårt fra og med publiseringsdatoen og kan endres uten varsel. Materialet er ikke ment å være en fullstendig analyse av alle relevante fakta om et land, region, marked, industri, investering eller strategi.

FAQs

Når betales utbytte 2023? ›

Utbyttet blir en skattbar inntekt for aksjonæren når det vedtas av selskapet på generalforsamlingen. Dette betyr at dersom et selskap vedtok utbytte våren 2022, blir det en inntekt for aksjonæren på skattemeldingen for 2022, som leveres innen 30. april 2023 (skatten betales da også i 2023).

Når utbetales utbytte Aker BP 2023? ›

Utbytte Kalender 2023
Search Search in Selskap Ex-Dag Utbetalingsdato Utbytte/Aksje Valuta Utbyttefrekvens Direkteavkastning %
SelskapEx-DagUtbetalingsdato
Aker BP03.05.202311.05.2023
Aker Solutions14.04.202324.04.2023
Akva Group03.03.202211.03.2022
66 more rows

Hvilke aksjer bør jeg kjøpe i 2023? ›

Tre aksjer som kan gi god avkastning i 2023 er Amazon, Apple og Equinor.

Når kommer utbytte fra Equinor? ›

Øvrig informasjon: Kontantutbytte og ekstraordinært utbytte i NOK per aksje vil bli kommunisert 21. august 2023. Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Hvor ofte betaler Equinor utbytte? ›

på fem år. Equinor betaler et utbytte hvert kvartal til aksjonærene. Største eier er den norske staten, som sitter med 67 prosent av aksjene.

Kan man selge på Ex dag og få utbytte? ›

Dette er den første børsdagen selskapet handles uten rett til å motta utbytte. Det vil si at hvis du kjøper aksjen denne dagen (eller senere), så vil du ikke ha rett på utbytte når utbetalingen skjer. Eier du derimot aksjen den foregående børsdagen (ink-dag) så vil du motta utbytte.

Når vedtas utbytte? ›

Ordinært utbytte vedtas på den ordinære generalforsamlingen samtidig med at årsregnskapet og årsberetningen godkjennes. Tilleggsutbytte vedtas basert på siste godkjente årsregnskap og mellom to ordinære generalforsamlinger. Ekstraordinært utbytte vedtas på grunnlag av en mellombalanse i stedet for årsregnskapet.

Hvilke selskaper gir mest utbytte? ›

Disse aksjene tror analytikerne våre vil betale mest utbytte i 2023
RANGERINGAKSJEDIVIDEND YIELD
1MPC CONTAINER SHIPS33,7 %
2DORIAN LPG27,0 %
3HAFNIA LTD.23,1 %
4NORAM DRILLING22,5 %
76 more rows
Apr 14, 2023

Når er det vanlig å utbetale utbytte? ›

Beslutning om utbytte

Alle aksjeselskap må ha en generalforsamling på våren, og der beslutter aksjeeierne i selskapet en eventuell utbetaling av utbytte. At utbyttet må besluttes på generalforsamlingen, vil si at et vanlig utbytte ikke kan betales ut når som helst på året.

Når på døgnet er det best å kjøpe aksjer? ›

Beste ukedag på aksjemarkedet

Journal of Economics and Finance har gått enda mer i dybden. Ved å se 25 år tilbake i tid i S&P-indeksen, har de analysert 6450 børsdager og funnet frem til at onsdag er den mest lønnsomme dagen å kjøpe aksjer på.

Hvor lenge bør man holde på en aksje? ›

Hver investering bør ha et perspektiv på minst 5 - 6 år. Langsiktighet betyr likevel ikke at du skal tviholde på investeringer uansett hva som skjer. En uventet utvikling i den ene eller andre retningen kan gjøre det klokt å sikre en gevinst eller å begrense et tap.

Hvor ofte gir DNB utbytte? ›

Et utbytte er når selskapene betaler en andel av overskuddet ut til aksjonærene. Utbetalingen skjer normalt årlig, halvårlig eller kvartalsvis, men kan også utbetales ekstraordinært.

Hva er skyldig utbytte? ›

Konto 2170: Skyldig utbytte brukes for å registrere beløpet et selskap skylder til sine aksjonærer i form av utbytte. Utbytte er en deling av overskuddet i selskapet som utbetales til aksjonærene. Når et selskaps styre vedtar å utbetale utbytte, blir beløpet først registrert som en forpliktelse (gjeld) på konto 2170.

Er utbytteaksjer bra? ›

Hvorfor har utbytteaksjer blitt så populære? Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets bekrefter at lave renter de siste årene har gjort utbytteaksjer ekstra attraktive. Aksjer i selskap som utbetaler høye utbytter klarer seg dessuten ofte bedre enn markedet i perioder hvor aksjemarkedet faller mye, sier aksjestrategen.

Hvor mye utgjør Equinor av Oslo Børs? ›

Equinor utgjør 25% av markedsverdien på Oslo Børs. Totalverdien på alle aksjer på de tre markedsplassene er ca kroner 4.289 milliarder. Til sammenlikning er oljefondet verdt ca kroner 11.600 milliarder. Staten eier 67% av aksjene og over 100.000 nordmenn eier aksjer i selskapet.

Hvor mye skatt er det på utbytte? ›

Skatt på utbytte er 35,2 prosent (for inntektsåret 2022) for privatpersoner, mens det vanligvis er skattefritt for aksjeselskap. Ordinært utbytte opptjent i 2022, utbetales som regel våren 2023. For inntekståret 2023 er skatt på utbytte 37,8 for privatpersoner. Utbytte for 2023 utbetales først i 2024.

Hva skjer med aksjekursen etter utbytte? ›

Generelt når det gjelder en virksomhet som betaler ut et kontantutbytte, faller aksjekursen med samme beløp som utbyttet. Hvis for eksempel en virksomhet med en aksjekurs på kr 50 utbetaler et utbytte på kr 2, vil aksjekursen falle til kr 48 når utbyttet er postert.

Hva er ulovlig utbytte? ›

Ulovlig utbytte er utbytte som ikke er vedtatt på den måten aksjeloven foreskriver, eller som på annen måte er i strid med bestemmelsene i aksjeloven.

Hvor lenge eie aksje for å få utbytte? ›

For å få utbytte må du eie aksjen på den dagen avstemming skjer, det vil si på den såkalte "ink-dagen". Ink-dagen bestemmes på generalforsamlingen til hvert enkelt selskap og er dagen før den såkalte "Ex-dagen" som det ofte refereres til i børsmeldinger. Eier du aksjen på ink-dagen har du rett til utbytte.

Hvor ofte får man utbytte fra aksjer? ›

✔️ Å eie aksjer med utbytte muliggjør to måter å tjene penger på; både når aksjekursen stiger og når utbyttet utbetales. ✔️ Utbyttet betales som regel kvartalsvis, men også månedlig eller årlig. Hvor høyt utbytte er, bestemmes på generalforsamlingen og det kan endres fra år til år.

Hva lønner seg lønn eller utbytte? ›

Velger du å ta ut utbytte får du færre trygderettigheter, fordi rettigheter er basert på utbetalt lønn. De som starter aksjeselskap for å jobbe med det på fulltid, velger ofte å ta ut lønn for å ha en sikker inntekt. Blir det overskudd i bedriften kan du velge å ta det ut i utbytte.

Hvordan unngå skatt på utbytte? ›

Ved utbytte

Eier du aksjene privat må du skatte 35,2 % av utbyttet (opp fra 31,68 % i 2022) utover skjermingsfradraget (se under). Eier du derimot aksjene via et holdingselskap, kan utbyttet deles ut skattefritt til holdingselskapet. Dette kalles «fritaksmetoden».

Hvem foreslår utbytte? ›

Styret legger frem et forslag om å dele ut utbytte. Forslaget blir blir tatt opp hos og vedtatt av generalforsamlingen. Generalforsamlingen godkjenner utbytteutdelingen, men kan ikke vedta en høyere utbyttesum enn styret har foreslått.

Hvor havner utbytte? ›

Når dagen kommer at utbytte betales fra selskapet til aksjonærene foregår dette med bankoverføring. Pengene utbetales da gjerne fra selskapet til en felles konto hos de individuelle meglerghusene. herfra vil pengen fordele til kontoen til kunder som eier aksjen.

Hvor er det best å kjøpe aksjer? ›

For å kjøpe aksjer må du benytte deg av en aksjemegler. Privatpersoner har ikke mulighet til å kjøpe aksjer direkte på børsen. I Norge finnes det et høyt antall meglere som kan hjelpe deg med aksjehandel. Vær likevel oppmerksom på at det er store prisforskjeller mellom selskapene.

Er dividende utbytte? ›

Dividende, eller utbytte, er i aksjeselskaper et beløp som utbetales til aksjonærene.

Hvordan ta ut lønn fra eget AS? ›

Må jeg ta ut lønn fra AS? Er du ansatt i et AS som er personlig og direkte eid av deg, er det ikke krav om at du tar ut lønn. Velger du å ta ut lønn må du faktisk være ansatt i selskapet og du kan ikke ta ut mer enn markedslønn for din arbeidsinnsats.

Kan man skjevdele utbytte? ›

Skjevdeling av aksjeutbytte er i henhold til norsk selskapsrett tillatt med aksjonærenes samtykke. Avtaler om (varig) skjevdeling, som fratar aksjonæren hans økonomiske interesse, er ikke lovlig. Utover dette har vi ikke bestemmelser i aksjeloven som hindrer avtaler om skjevdeling.

Hvem får skjermingsfradrag? ›

Eier du aksjen over flere år og ikke mottar utbytte eller skjermingen overstiger årets utbytte, vil du opparbeide deg ubenyttet skjermingsfradrag som du senere år kan bruke til å redusere dine skattepliktige aksjeinntekter. Merk at skjermingsfradrag følger den enkelte aksje og ikke kan overføres til andre aksjer.

Hvordan øker en aksje? ›

Et selskaps aksje vil normalt stige i verdi dersom selskapet haler i land en stor kontrakt som antas å bringe store inntekter til selskapet. Oppgangen i aksjen kommer nærmest umiddelbart etter at nyheten blir kjent, men inntektene og det eventuelle overskuddet kommer på et mye senere tidspunkt.

Har det noe å si om en aksje er dyr eller billig? ›

Det finnes mange måter å analysere aksjekursene på, men de vanligste indikatorene man ser på for prising av en aksje er P/E. P/E er kort for «Price/Earnings» eller på norsk «Pris delt på årsresultat». Prisen er enten markedsverdi eller aksjekurs, avhengig av om du deler på årsresultet eller årsresultat per aksje.

Hvilke aksjer har falt mest? ›

RangSelskapVerdifall
1.Generac Holdings71,4 %
2.Match Group68,6 %
3.Align Technology67,9 %
4.SVB Financial Group66,1 %
16 more rows
Dec 31, 2022

Hva får en aksje til å stige? ›

Tilbud og etterspørsel er de viktigste faktorene som bestemmer om en aksjepris går opp eller ned. Hvis det er flere som ønsker å kjøpe en aksje enn det er som ønsker å selge den, vil kursen stige ettersom aksjen da er mer ettertraktet (etterspørselen er større enn tilbudet).

Hvor mange aksjer bør man ha i porteføljen? ›

Hvor mange aksjer bør inngå i en god portefølje? Sindre sier at det ikke finnes noe fasitsvar på hvor mange aksjer som er smart å ha i en portefølje. Noen kunder velger å investere i 5–8 aksjer, mens andre mener at 15–20 aksjer er mer riktig for god risikospredning.

Når er det lurt å kjøpe fond? ›

En gyllen regel for aksjeinvesteringer er å kjøpe når det er billig og selge når det er dyrt. Penger tjent! Har du derimot dårlig tid, eller er avhengig av å kunne ta ut pengene din på kort varsel vil det samme fallet i aksjemarkedet kunne slå uheldig ut.

Hvor mye bør man investere i måneden? ›

Hvor mye penger du bør ha på bufferkonto avhenger av din livssituasjon. En tommelfingerregel fra de fleste forbrukerøkonomer, er at du sparer opp en sum som tilsvarer cirka to ganger månedslønnen din (etter skatt).

Hva er det lurt å investere i? ›

Å investere handler om å få pengene dine til å jobbe for deg. Eiendom, aksjer og fond er godt egnet for investering. Bankkonto derimot, er ingen investering. Rentene du får på sparekonto er for tiden lavere enn prisveksten på varer og tjenester, noe som betyr at penger på konto taper seg litt i verdi over tid.

Hvordan spare i gull? ›

Det er populært å si at man kan investere i gull i aksjer eller investere i gull hos Nordnet. Men hos oss i Gullbanken kan du kjøpe 24 karat gullmynter. Fysisk gull som du kan ta på. Dette vil være en sparing som du selv har kontroll på.

Når får du utbytte? ›

Kundeutbyttet utbetales vanligvis hvert år i slutten av april. Opptjeningsåret starter 1. januar hvert år og løper ut året. Både utbyttet til egenkapitalbeviseierne og kundeutbyttet vedtas årlig av representantskapet i forbindelse med godkjenning av årsregnskapet.

Når får man utbytte på aksjer? ›

For å få utbytte må du eie aksjen på den dagen avstemming skjer, det vil si på den såkalte "ink-dagen". Ink-dagen bestemmes på generalforsamlingen til hvert enkelt selskap og er dagen før den såkalte "Ex-dagen" som det ofte refereres til i børsmeldinger. Eier du aksjen på ink-dagen har du rett til utbytte.

Hva bestemmer maksimalt utbytte? ›

For å avgjøre hva som maksimalt kan utdeles som utbytte i et aksjeselskap, må det gjøres en teknisk beregning av utbyttegrunnlaget på grunnlag av selskapets bokførte verdier. I tillegg er det et krav om at selskapet etter utdelingen skal ha forsvarlig egenkapital og likviditet.

Kommer utbytte som inntekt? ›

Eier du aksjer og mottar utbytte vil dette som hovedregel være skattepliktig som alminnelig inntekt. Hvilke aksjer du eier – og hvordan du eier dem – har imidlertid mye å si på hvilken skatt på utbytte du skal betale her i Norge.

Hvor ofte har DNB utbytte? ›

Et utbytte er når selskapene betaler en andel av overskuddet ut til aksjonærene. Utbetalingen skjer normalt årlig, halvårlig eller kvartalsvis, men kan også utbetales ekstraordinært.

Kan man ta utbytte når som helst? ›

Utbyttet må utbetales innen 6 mnd fra det ble vedtatt under generalforsamlingen. I tillegg til det ordinære utbyttet finnes det også to andre måter å ta ut utbytte på. Disse kan gjøres når som helst på året.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: The Hon. Margery Christiansen

Last Updated: 08/04/2023

Views: 6222

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: The Hon. Margery Christiansen

Birthday: 2000-07-07

Address: 5050 Breitenberg Knoll, New Robert, MI 45409

Phone: +2556892639372

Job: Investor Mining Engineer

Hobby: Sketching, Cosplaying, Glassblowing, Genealogy, Crocheting, Archery, Skateboarding

Introduction: My name is The Hon. Margery Christiansen, I am a bright, adorable, precious, inexpensive, gorgeous, comfortable, happy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.